---->

MODIZ COLLECTION BANGPHO

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายนอกอาคาร GOLHEM : Travertine SeriesID : TR-AY01

read

BEHAP COUNTER

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง, ตกแต่งเคาน์เตอร์ GOLHEM : Travertine SeriesID : TR-CG01

read

SORA OMAKASE AT SO/ BANGKOK

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : INFINITIID : IN-LG01

read

BEHAP

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Travertine Series / Marble SeriesID : TR-AY01 , MA-CY01

read

ARUNN

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Travertine SeriesID : TR-AY01 , TR-AG01

read

KOZUE OMAKASE

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Granite SeriesID : GR-B01

read

PROPERTY PERFECT

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Marble SeriesID : MA-CY01

read

PRIVATE RESIDENCE K.WI

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Marble SeriesID : MA-CY01

read

PRIVATE RESIDENCE

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : G FAMBE BRICKID : GF-OR01

read

PRIVATE RESIDENCE K.POOK

นวัตกรรมแผ่น MCM (Modified Clay Material) หรือที่เรียกว่าวัสดุแผ่นดินเหนียวดัดแปลง โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง หินและดิน บดละเอียด (Clay and Stone Powder) ถูกผลิตให้ออกมามีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในโดยไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง การติดตั้งสามารถเลือกใช้กาวทาเพื่อยึดติดกับผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครง หรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้อง การใช้งาน : ตกแต่งภายใน, ตกแต่งผนัง GOLHEM : Travertine SeriesID : TR-CG01

read