---->

CONDO KNIGHTSBRIDGE

14 October 2021

Stoneveneer MAYAN WHITE
การใช้งาน : ตกแต่งแผงผนัง

วีเนียร์หินธรรมชาติ (Stone veneer) หรือ แผ่นหินบาง รุ่นมาตรฐาน
แผ่นหินแท้ หน้าผิวธรรมชาติระดับพรีเมี่ยม บางเพียง 2 มิลลิเมตร โค้งงอได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้งานได้หลากหลาย ตกแต่งผนัง ตกแต่งเคาน์เตอร์ รวมไปถึงการปิดผิวเฟอร์นิเจอร์


Condo Knightsbridge
◉ Sukhumvit – Thepharak – Bangkok

OTHER NEWS & ARTICLES