ROOM MAGAZING

STONE VENEER

เพิ่มความสนุกในการออกแบบให้หลากหลายยิ่งขึ้น
ด้วยวัสดุกรผิวที่ทำจากหินแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
เกิดจากการสกัดหน้าหินควอตซ์ หินชนวน และ
หินทรายธรรมชาติออกมาเป็นแผ่นบางๆ โดย
หินแต่ละแผ่นจะนำมายึดติดกับไฟเบอร์กลาส
ภายใต้แรงดันและความร้อนที่เหมาะสม จนเกิด
เป็นแผ่นหินที่ทั้งมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น
ในเวลาเดียวกัน มีความหนาไม่เกิน 2.1 มิลลิเมตร สามารถ
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขุนส่งและติดตั้งรวดเร็ว
มีความยืดหยุ่น จึงแข็งแรงเป็นพิเศษ อีกทั้งมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน สามารถกันน้ำได้ เหมาะนำไปกรุตกแต่งเคาน์เตอร์
ครัว เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเป็นวัสดุปิดผิวผนังทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร

เรื่อง Ektida N. ภาพ นั้นทิยา สไตล์ ประไพวดี