หินโค้ง
หินโค้ง-01-01

วีเนียร์หินโค้ง

สามารถดัดผิวแผ่นหินให้โค้งงอ ตามรูปแบบของลักษณะงานที่ต้องการใช้ได้ตามต้องการ